Marka Yönetimi

Marka Yönetimi Nedir?

Marka Yönetimi Nedir?

Marka Yönetimi

“Marka”, “markalaşmak”, “kurumsallaşmak” ya da benzeri niteliğe sahip olan pek çok kavram çoğu zaman modern dünyanın getirdiği karakteristik kavramlar gibi görünüyor olsa da en nihayetinde marka, geleneksel reklamcılık anlayışında da son derece stratejik derinliğe sahip olan bir kavramdır. Marka yönetimi aynı oranda geleneksel reklam çalışmaları gerçekleştirenlerin de efektif bir biçimde yararlandığı, özel olarak “etki alanını genişletmek” amacıyla gerçekleştirilen tanıtım organizasyonlarına denir. Marka yönetimi nedir? merak edenler için belirtilen kısa tahlilden anlaşılacağı üzere marka yönetimi, bir varlık olarak vuku bulan özel girişimin, müşterilerine ve etki kapsamına giren herkese sunduğu genel izlenimin iyileştirmesidir demek yanlış olmayacaktır.

Marka yönetimi, her ne kadar üzerinde durulduğu gibi geleneksel tanıtım stratejilerinin de önemli bir parçası olsa da günümüzde önemli ölçüde gelişim göstermiş ve son derece farklı bir mahiyete sahip olarak kimlik değişikliğine uğramıştır. Özellikle son dönemde Türkiye’de marka yönetimi adına yapılan çalışmalar, dünyanın geri kalanında olan emsalleri gibi büyük oranda dijital dünya üzerinden gerçekleşmiştir. Başlangıçta belirtildiği üzere marka yönetimi etki alanlarının olabildiğince genişletilmesidir ve anlaşılacağı üzere dijital dünya herhangi bir konuda etki alanını genişletmek için hemen herkese sıra dışı olanaklar vadeder.

Bu kapsamda son kertede marka yönetimi nedir? sorusu üzerinden marka yönetimi çalışmalarını tanımlamak gerekirse; pek çok dijital enstrümanın kullanılabildiği ve tüm bu enstrümanların ise; dijital dünyaya hükmedebilme konusunda kabiliyetli, yenilikçi fikirler geliştirerek onlara hızla adapte olabilen, elektronik ortamın kodlarına hakim olabilen ve en nihayetinde sanatsal dokunuşlarla tüm çalışmaları güçlendirebilecek yetiye sahip olan ekipler tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir tür tanıtım çalışmaları bütünü olarak özetlemek mümkündür.  

Reklam Ajansı

Marka yönetiminin en temel yapıtaşlarından biri reklam ajanslarıdır. Reklam ajansı, marka yönetim çalışmalarında, gerçekleştirilecek tüm çalışmaların bir düzen ve plan içerisinde işlemesini sağlamakla görevlidir. Aynı zamanda reklam ajansları, marka yönetimi çalışmaları kapsamında dijital dünyanın her bir kolunda markanın sosyal temsilcileri olma özelliğine de sahiptir. O halde reklam ajansı tercihinde bulunurken, son derece özen gösterilmeli ve marka kimliğinin en efektif şekilde ön plana çıkarabilme yetisine sahip olan ajanslar tercih edilmelidir.

Oldukça yoğun bir piyasa içi rekabetin olduğu günümüzde, özellikle dijital dünyada var olan rekabet tahmin edildiğinden çok daha yıkıcı etkilere sahiptir. Reklam ajansı tarafından kontrol edilen marka yönetimi süreci, markaların böylesine yoğun ve yaygın bir rekabetin içerisinde marka imajının en güçlü şekilde tutulması amacına sahiptir. Dolayısıyla reklam ajanslarının bir diğer önemli işlevi de yıkıcı bir alan üzerinde markaların; logolarını, sembollerini, isimlerini, kimliklerini, tasarımlarını ve tanınırlıklarını güvence altına alarak en iyi şekilde muhafaza etmektir.

Reklam ajansı sadece markaların, marka olmalarını gerektiren temel niteliklerini güvence altına alarak, dijital dünya üzerinde muhafaza edilmesini sağlamaz. Aynı zamanda markanın bilinirliğini ve tanınırlığı arttırmak adına kamuoyunda ve dijital dünyanın her bir parçasında özel çalışmalar yürütür. Bu çalışmaların temel amacı ise marka imajının güçlendirilmesi ve markanın müşteriler ya da kurum dışında kalan herkes tarafından olumlu bir imaja sahip olmasının sağlanmasına yöneliktir. Ayrıca güven ilişkisinin marka-müşteri, ürün-tüketici ilişkisi nezdinde dizayn edilmesi de yine reklam ajansı tarafından üstlenilen görevler arasındadır.

Google Reklam Ajansı

Dijital dünya sınırları neredeyse çizilemeyen ve kapsamı tahmin edilemez ölçüde geniş olan benzeri olmayan bir ekosistemdir. Elektronik ortamın ya da dijital dünyanın günümüzdeki en komplike aracı ise şüphesiz ki Google’dır. Google pek çok konuda tek başına bütün bir dijital dünyayı konsolide ettiği gibi aynı zamanda kendisi üzerinden tanıtım, reklam ve pazarlama stratejileri geliştirilebilmesine de son derece cömert biçimde izin vermektedir. Tüm bu çalışmalar Google Reklam Ajansı tarafından yönetilmektedir.

Google Reklam Ajansı, Google gibi her gün milyarlarca aramanın yapıldığı, yüz milyonlarca üyeye sahip ve her gün yüz milyonlarca kez ziyaret edilen bir platformun reklam ağına dahil olabilmek isteyen tüm girişimlerin genel taleplerini karşılamaya yönelik hizmetler vermektedir.  Google’da ön plana çıkmak ve her gün milyarlarca aramanın yapıldığı bu platformda ilk sıralarda yer almak her zaman tüm girişimler için sıra dışı bir avantaj sunar.

Her ne kadar Google kendisi üzerinden kitlelere ulaşabilme konusunda cömert gibi görünüyor olsa da burada faaliyet göstermek isteyenlerin Google’ın kurallarına göre hareket etmesi gerekir. SEO kuralları olarak bilinen bu kurallar, çoğu zaman zorlayıcı unsurlar olarak değerlendiriliyor olsa da  sınırsız bir ortamda özgünlük kazanmak için markalara ve girişimlere eşsiz bir alan açar. Yani Google Reklam Ajansı aracılığıyla gerçekleştirilen başarılı bir SEO çalışması, kısa süre içerisinde özgünlüğünü güçlendiren ve kendine özgü platformların Google’da rüştünü kanıtlamasını sağlayarak ön plana çıkmasına aracılık eder.

Ankara Reklam Ajansı

Google, bilineceği üzere evrensel niteliklere sahip olan devasa bir platformdur ve burada yapılan tüm çalışmaların çoğunlukla global bir kimliğe sahip olması beklenir. Bu yaklaşım kısmen doğru olsa da genel anlamda yeterli değildir. Bazı durumlarda Google ya da dijital dünyanın diğer tüm araçlarında yerel çalışmaların yapılması gerekir. Yerel çalışmalarda görev alan ekiplerin, bölge hakkında bilgi sahibi olması son derece kritik önem arz eder. Bu kapsamda Ankara Reklam Ajansı, dijital dünyanın kodlarına hakim olduğu kadar soğuk iklimiyle politize olmuş Ankara’nın sıcak kodlarına da hakimdir.

Dolayısıyla yapılan yerel reklam ve tanıtım temelli dijital çalışmalarda doğru seçeneğe yönelim göstermek adına Ankara Reklam Ajansı tercihinde bulunmak pek çok konuda belirleyici olacaktır. Özellikle Ankara temelli markalaşma ve kurumsallaşma çalışmalarında Ankara’nın genel mahiyetine ve havasına hakim olan ekiplerin yönettiği çalışmaların her zaman etki alanı bakımından çok daha geniş niteliklere sahip olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Logo Tasarımı

Marka yönetimi çalışmalarında pek çok unsur bulunmaktadır. Markaların kimliğini oluşturan her bir unsur söz konusu çalışmalarda kullanılması gereken enstrümanları kapsar. Logolar da bu bağlamda markaların genel imajına etkide bulunan en temel araçlardır. Özellikle görsellik temelli reklam çalışmalarında logoların önemi tahmin edildiğinden çok daha geniş bir alanı içerir. Logo tasarımı da bu minvalde kurumların markalaşma süreçlerinde marka yönetimi adına dikkatle gerçekleştirilmesi gereken çalışmaların başında gelir.

Logo tasarımı; markaların genel karakterini yansıtan, markayı diğer tüm kuruluş, kurum ya da firmalardan ayıran özelliklerinin ön plana çıkarıldığı ve çoğunlukla tek bir görselle gerçekleştirilen çalışmalardır. Bu çalışmalarda en çok dikkat edilmesi gereken durum özgünlüktür. Tamamen markaya özgün olması gereken logonun aynı zamanda hedef kitleye yönelik bir etkiye sahip olması da gerekir. Geleneksel ve modern reklamcılık çalışmalarına yönelik gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar, görsel niteliğe sahip olan reklam faaliyetlerinin müşterilerin davranışlarını ve alışveriş alışkanlıklarını belirleme konusunda oldukça verimli araçlar olduğunu kanıtlamıştır.

Dolayısıyla logolar her ne kadar bir tanıtım ve reklam aracı olarak görünüyor olsa da önemli düzeyde itici ve yönlendirici bir etkiye sahiptir. Kurumsal kimlik oluşturma ve marka yönetimi süreçlerinin ilk ve en önemli aşaması olan logo tasarımı, tamamen markaya özel olarak dizayn edilmelidir. Bu noktada müşteri alışkanlıkları üzerine pek çok çalışma yapıldığı ve sektörlere uygun biçimde logo tasarımı sürecini etkileyen oldukça geniş yelpazeli faktörler bulunduğu belirtilmelidir. Öyleyse marka yönetimi ve marka kimliği sürecinde logo dizayn çalışmalarının yaratıcı kimliğe sahip olan reklamcılık çalışmaları konusunda tecrübeli kimseler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik sahibi olmak da yine markalaşma çalışmalarında olduğu gibi sadece modern dünyaya ait olan bir çalışma bütünü değildir. Geleneksel reklamcılık çalışmalarında da kullanılan kurumsal kimlik oluşturma çalışmaları günümüzde tıpkı marka yönetimi gibi önemli ölçüde bir dönüşüm gerçekleştirmiş ve bütünüyle dijital dünyaya kaymıştır. Dolayısıyla günümüzde kurumsal kimlik oluşturmanın temel yapıtaşı yine aynı anda milyonlarca internet kullanıcısına ulaşabilme olanağı sunan dijital ortamdır.

Markaların imzası mahiyetine sahip olan kurumsal kimlik, markanın genel anlamda sahip olduğu imajın en belirgin temsilini sunar. Dijital ortam üzerinden gerçekleşen kurumsal kimlik kazanım çalışmalarında; kurumların sahip oldukları web adreslerinin renk tercihinden arka plan tasarımlarına, kurumsal kodlardan yazı stillerine kadar bütün detaylar incelikli olarak düşünülür. Aynı zamanda söz konusu çalışmaların fiziki materyallerle desteklenmesinin de mümkün olduğu söylenebilir. Bu fiziki araçlar marka ya da kurumların taleplerine göre özgün bir biçimde doğru şekilde belirlenmelidir.

Büyük oranda promosyon kampanyaları nezdinde geliştirilen markaya özel çantalar, kalemler, kağıtlar, broşürler, görevli kartları ve benzer niteliğe sahip olan fiziki materyaller de yine kurumsal kimlik çalışmalarında kullanılabilmektedir. Markanın veya kurumun dış dünya ile kurduğu tüm etkileşim ağını belirleyebilme potansiyeline sahip olan kurumsal kimlik çalışmaları dijital ve fiziki araçlar kullanılarak bütünlüklü şekilde yürütülmelidir. Komplike ve kapsamlı bir çalışma için söz konusu araçların doğru ve etkili bir biçimde kullanılması gerekmektedir.

Ankara Marka Yönetimi

Marka bilinirliğini arttırma ve marka imajını olumlu düzlemde geliştirmeye yönelik yapılan marka yönetimi çalışmalarında tıpkı Google temelli reklam stratejileri belirleme konusunda olduğu gibi yerel çalışmalar yapmak son derece kritik bir önem arz eder. Ankara marka yönetimi kapsamında pek çok olanağa ev sahipliği yaptığı gibi bölgenin temel dinamiklerine hakim olan uzmanların, kurumsal kimlik ve marka yönetimi çalışmaları gerçekleştirmesi önemli ölçüde avantajlar vadeder. Yerel dinamiklere yönelik yapılan bu çalışmalardan genel bir kimlik elde etmek de mümkündür.

Bazı durumlarda bazı yerel bölgeler kendi içerisinde evrensel dinamikleri yansıtabilecek niteliklere de ev sahipliği yapar. Ankara’da bu bağlamda küçük bir Türkiye izlencesi çizme potansiyeline sahiptir. Ankara marka yönetimi, yerel dinamiklerin gözetildiği evrensel perspektifle yürütülen markalaşma çalışmalarını kapsamaktadır. Öyleyse söz konusu çalışmaların her ne kadar yerel gibi görünse de büyük oranda evrensel niteliğe sahip olabilecek dijital kimlik oluşturma çalışmaları olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Web Tasarımı

Belirtilmiş olduğu gibi marka yönetiminin kurumsal kimlik oluşturma aşamasında bazı araçlar kullanılmaktadır. Bu araçların başında ise markaların genel imajını oluşturan ve dijital dünyaya açılan kapı olma niteliğine sahip web siteleri gelmektedir. Başta web sitelerinin tasarımları olmak üzere kurumsal kimliğin yansıtıldığı her bir faktör, marka yönetimi sürecinde önemli ve ayrıcalıklı bir role sahiptir. Web tasarımı, kurumların temel ve karakteristik özelliklerinin diğerlerinde ayrılmasını sağladığı gibi yine belirtilmiş olduğu üzere müşteri alışkanlıklarını ve dış dünyanın markaya bakış açısını belirleme konusunda da oldukça önemli bir görevi üstlenir.

Özellikle son dönemde tamamen kullanıcı odaklı geliştirilen web tasarımları, kullanıcı dostu niteliklerle bezenmiştir. Hız ve etki bakımından oldukça işlevsel olan bu web tasarımı stili, kullanıcıların marka tarafından sağlanan tüm hizmetlere hızla erişebilmesini sağlar. Web tasarımlarının bu durumun dışındaki en temel önemi ise; renk, yazı stili, görsel, logo dizayn, genel tasarım gibi dinamiklerle kurumun kimliğini yansıtabilme özelliğine sahip olmasıdır.

Dolayısıyla etkili bir web tasarımı, tamamen kurumsal kimliği ön plana çıkaran ve en incelikli şekilde düşünülerek oluşturulmuş bir reklam çalışmasıdır. Aynı anda tanıtım, reklam, pazarlama ve kimlik kazanımı gibi son derece geniş kapsamlı niteliklere sahip olan web tasarımı, kurumların dijital dünyada kendilerine bir kimlik elde edebilmeleri adına da oldukça belirleyicidir. Web tasarımı çalışmalarında günümüzde hazır şablonların daha yaygın olarak kullanılıyor olması, bu alanda yapılacak özgün çalışmalarda başarıya ulaşma oranın daha yüksek olmasını sağlayacaktır.  

Sosyal Medya Yönetimi

Dijital ortamında çok fazla araca ev sahipliği yapıyor olması, merkezde elektronik ortamın bulunduğu reklam stratejileri geliştirme konusunda parçalı bir yapı sunmaktadır. Bu parçalı yapının her bir aracı aynı oranda uyumla hareket etmeli ve dolayısıyla yapılan reklam, tanıtım, pazarlama çalışmaları eşgüdümlü olarak her bir platform gözetilerek gerçekleştirilmelidir. Sosyal medya yönetimi de dijital dünya üzerinden gerçekleştirilecek her türlü marka yönetimi temelli çalışmanın en temel bileşenidir.

Günümüzde her gün aktif milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan sosyal medya platformları, her geçen gün daha yaygın biçimde ilgi görmektedir. Özellikle çok bilinen ve dünya genelinde etki alanı oldukça geniş olan sosyal medya platformları sadece kullanıcıların güçlü bir etkileşim ağına sahip olmasını sağlamakla kalmaz aynı zamanda markaların ya da kurumların kendilerini ifade edebilmeleri için benzersiz bir alan açar. Bu bağlamda sosyal medya yönetimi markanın, kurumun, kuruluşun ya da firmanın kendine özgü nitelikleri ve temel karakteristik özellikleri sağladığı hizmetlerle birlikte aktarabilmesine yönelik yapılan çalışmalardır.

Söz konusu çalışmaların nitelikleri ve gereklilikleri sektörlere göre farklılık gösterebildiği gibi sosyal medya yönetimi, genel anlamıyla kurumun sosyal medya platformlarında sahip olduğu imajı düzenlemek üzerine gerçekleşir. Sosyal medya platformlarında özgün bir görünüme sahip olmak, etkileşim ağını verimli şekilde yönetmek ve iletişim becerilerini olabilecek en yüksek seviyede kullanmak sosyal medya yönetimi kapsamında kurumların aldığı hizmetleri içerir. Sosyal medya platformlarında kurum ya da markaların en efektif şekilde temsil edilmesine aracılık eden bu hizmetler, markaların dijital dünyanın her alanında kimlik elde etmesini sağlayacaktır.

Sosyal Medya Ajansı

Belirtilmiş olduğu gibi sosyal medya yönetimi, belirli bir amaç üzerinden gerçekleşmesi gereken çalışmalardır. Dolayısıyla bu çalışmaların sistematik ve güçlü bir arka plana sahip olarak sürdürülmesi zorunludur. Rastgele ya da kaotik biçimde gerçekleştirilen sosyal medya yönetimi çalışmalarında başarıya ulaşma oranı her zaman yüksek risk içeriyor olmakla birlikte aynı zamanda harcanan emeklerin arzu edildiği ölçüde geri alınması da mümkün olmayabilir. Özellikle kullanıcı sayısının yoğun olduğu sosyal medya platformları çoğu zaman kendilerine özgü dinamik ve kodlara sahiptir. Bu kapsamda sosyal medya ajansı olarak faaliyet gösteren profesyonellerden yardım alınması, kısa süre içerisinde etki alanının genişlemesini sağlayacaktır.

Tüm bunlara ek olarak her bir sosyal medya platformunun sahip olduğu içerikler bakımın farklı taleplere cevap verebilecek nitelikler içerdiği de belirtilmelidir. Sosyal medya ajansı, sosyal medya yönetimi kapsamında sadece kurumların kimlik kazanımı elde etmesini sağlamaz aynı zamanda her bir platformun kendi iç dinamiklerine uygun içeriklerin, markanın belirlediği hedef kitleye yönelik paylaşılmasını da sağlar. Böylelikle dijital dünyanın her bir köşesinde kendine özgün bir konuma sahip olan marka, tanınırlığını arttırarak etki alanını sınırsız bir mecraya doğru genişletir.

 

Blog

Hatay Web Tasarım

Hatay Web Tasarım Hatay Web Tasarım ve Web Programlama Hatay şehrinde web...

Hemen Arayın Whatsapp'tan Yazın
,